Sanprobi - unikalna technologia PROBIOACT

Sanprobi - unikalna technologia PROBIOACT®

 

Stresujące życie bakterii

Bakterie probiotyczne należą do mikroorganizmów wyjątkowo wrażliwych na działanie czynników zewnętrznych. Aby dotrzeć do jelit przebywają długą drogę, której towarzyszy ciągła ekspozycja na stres środowiskowy. Dla bakterii stres fizjologiczny oznacza najczęściej śmierć lub zahamowanie jej probiotycznych właściwości.

Ekspozycja bakterii na działanie czynników stresogennych rozpoczyna się w momencie produkcji. Nieprawidłowo przeprowadzony proces technologiczny może skutkować eliminacją dużej ilości żywych bakterii, co jednoznacznie przekreśla skuteczność probiotyku.  Krytycznym etapem w trakcie produkcji jest proces otrzymywania liofilizatu bakteryjnego, czyli suszenia bakterii w bardzo niskich temperaturach. Niebezpieczeństwo dla żywotności bakterii stanowią również etapy przechowywania i dystrybucji produktu, którym towarzyszą częste wahania temperatury.

Gdy kapsułka probiotyku dotrze do żołądka, bakterie rozpoczynają trudną drogę przez przewód pokarmowy. Niskie pH soku żołądkowego oraz obecność żółci w jelicie cienkim działają niczym antybakteryjny detergent. W rezultacie wiele bakterii ginie i tylko niewielka ich część przedostaje się do jelit. Dla człowieka oznacza to jedno:

brak żywych bakterii probiotycznych w jelicie = brak prozdrowotnych efektów.

Technologia PROBIOACT®* najlepszym sposobem na zwiększenie żywotności bakterii

Produkty Sanprobi to gwarancja odpowiednio wysokiej przeżywalności bakterii probiotycznych w warunkach stresu środowiskowego. Wszystko dzięki unikalnej i innowacyjnej technologii produkcji metodą PROBIOACT® . Technologia PROBIOACT® to przede wszystkim:

Ochrona żywotności bakterii probiotycznych podczas przechowywania produktu

Większość bakterii zawartych w tradycyjnych produktach probiotycznych nie przeżywa ekspozycji na czynniki środowiskowe, takich jak obecność światła czy wahania temperatury. Technologia PROBIOACT® zapewnia pełną ochronę żywotności bakterii do 2 lat przechowywania produktu. W produktach Sanprobi, odpowiednia do wywołania efektu probiotycznego liczba żywych bakterii zagwarantowana jest pod koniec terminu ich ważności. To właśnie dzięki technologii PROBIOACT® probiotyki Sanprobi nie wymagają przechowywania w lodówce.

Wysoka przeżywalność bakterii probiotycznych w przewodzie pokarmowym

Zanim bakterie probiotyczne znajdą się w żołądku, komórki bakteryjne w kontakcie z popijanym płynem  ulegają szybkiemu nawodnieniu (rehydratacji). W przypadku źle zabezpieczonych bakterii, gwałtowne przemiany  wywołane szokiem osmotycznym mogą doprowadzić do zmian w strukturze komórek a nawet do ich śmierci.  Technologia PROBIOACT®  dzięki zapewnieniu odpowiedniego, izotonicznego środowiska chroni bakterie przed szokiem osmotycznym, zwiększając tym samym ich przeżywalność. Dzięki zastosowaniu technologii PROBIOACT® bakterie probiotyczne zawarte w produktach Sanprobi wykazują odporność na działanie kwasu solnego oraz enzymów trawiennych w przewodzie pokarmowym. W efekcie, bakterie docierają do światła jelit żywe i rozpoczynają swoją aktywność probiotyczną.

Wysoka aktywność metaboliczna bakterii probiotycznych

Sama obecność oraz odpowiednia ilość bakterii probiotycznych nie gwarantują skuteczności probiotyku. Aby został wywołany korzystny efekt zdrowotny, bakterie w momencie przedostania się do jelit muszą znajdywać się w dobrej kondycji oraz wykazywać wysoką aktywność metaboliczną. Dzięki zastosowaniu technologii PROBIOACT® bakterie po przekroczeniu światła jelit otrzymują specjalnie wyselekcjonowane składniki zwiększające ich aktywność metaboliczną. To właśnie dzięki technologii PROBIOACT® bakterie probiotyczne zawarte w produktach Sanprobi wykazują zdolność do wytwarzania ważnych dla człowieka metabolitów – kwasu mlekowego oraz krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Technologia PROBIOACT® poprzez dostarczenie bakteriom odpowiednich składników odżywczych pozwala na ich skuteczne namnażanie oraz kolonizację nabłonka jelita, zwiększając tym samym korzystny efekt probiotyczny. 

 

*dotyczy wszystkich produktów opracowywanych we współpracy z firmą Winclove Probiotics B.V

Zespół jelita drażliwego

Zespół jelita drażliwego  to objawy, takie jak ból lub dyskomfort brzucha, wzdęcia, problemy z wypróżnianiem (zaparcia i/lub biegunka). Objawom może towarzyszyć uczucie niepełnego wypróżnienia lub zmienny rytm wypróżnień. Dość często objawom towarzyszy obniżenie nastroju lub depresja. czytaj więcej

Lp 299v Göran Molin

Powszechnie wiadomo, że duża ilość bakterii mlekowych neutralizuje inne patogenne lub potencjalnie patogenne bakterie, zarównowżywności poddanej fermentacjimlekowej jak i ludzkim jelicie (De Vuyst oraz Vandamme 1994a, 1994b). Początkowo pojęcie „probiotyki” oznaczało, że na równowagę pomiędzy dobroczynnymi bakteriami a bakteriami szkodliwymi mikroflory przewodu pokarmowego pozytywny wpływ może mieć spożywanie pewnych typów żywych mikroorganizmów (Parker 1974; Fuller 1989).

czytaj więcej

Sanprobi Super Formula